Randi Hallén

Født 24. november 1938
Død 20. november 2020

Om seremonien

Det er plass til maksimalt 50 personer i kapellet. Alle som er til stede blir registrert med navn og telefonnummer. Listene oppbevares i 10 dager som pålagt av myndighetene. Det vil være faste plasser i kapellet.

Tid og sted for seremonien 03-12-2020 

Adresse til bisettelsen

Østre gravlund, lille kapell, Tvetenveien 7, 0661, Oslo