Reidar Holmen

Født 22. august 1927
Død 2. oktober 2020

Om seremonien

Vi håper at de som ønsker å være tilstede vil komme for å ta avskjed med Reidar. Alle som er til stede blir registrert med navn og telefonnummer. Listene oppbevares i 10 dager som pålagt av myndighetene.

Tid og sted for seremonien 19-10-2020 

Adresse til bisettelsen

Fagerborg kirke, Pilestredet 72, 0354, Oslo