Informasjon

Ragna Følling Elgjo

  • 19.08.1931 - 22.01.2024

Om begravelsen til Ragna Følling Elgjo 

Ullern kirke


Adresse til bisettelsen

Ullern kirke, Holgerlystveien 22, 0280 Oslo


M. Jacobsen Gravferd er et lokalt familiedrevet begravelsesbyrå i Oslo. Byrået har helt siden 1896 bistått familier som har mistet sine kjære. Enhver gravferd er unik og ivaretas med verdighet og omtanke.
M. Jacobsens ansatte har lang erfaring og stor kunnskap om gravferd.

Vi kjenner ditt lokalmiljø i Oslo og omegn.

Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Heder- M. Jacobsen Gravferd
OSLO
23158900