Informasjon

Levald Petter Moltumyr

  • 03.05.1934 - 26.11.2023

Om begravelsen til Levald Petter Moltumyr 

Vålerengen Bo- og servicesenters kapellM. Jacobsen Gravferd er et lokalt familiedrevet begravelsesbyrå i Oslo. Byrået har helt siden 1896 bistått familier som har mistet sine kjære. Enhver gravferd er unik og ivaretas med verdighet og omtanke.
M. Jacobsens ansatte har lang erfaring og stor kunnskap om gravferd.

Vi kjenner ditt lokalmiljø i Oslo og omegn.

Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Heder- M. Jacobsen Gravferd
OSLO
23158900