Informasjon

Torkjell Lein

  • 19.11.1964 - 15.10.2022

Om begravelsen til Torkjell Lein 

Østre gravlund, store kapell


Adresse til bisettelsen

Østre gravlund, store kapell, Tvetenveien 7, 0661 Oslo


M. Jacobsen Gravferd er et lokalt familiedrevet begravelsesbyrå i Oslo. Byrået har helt siden 1896 bistått familier som har mistet sine kjære. Enhver gravferd er unik og ivaretas med verdighet og omtanke.
M. Jacobsens ansatte har lang erfaring og stor kunnskap om gravferd.

Vi kjenner ditt lokalmiljø i Oslo og omegn.

Kontakt begravelsesbyrået
Informasjon
Heder- M. Jacobsen Gravferd
OSLO
23158900