Zhong Hua Sheng

  • Født: 2. mars 1943
  • Død: 25. april 2021
Nordstrand kirke
M. Jacobsens Eftf. A/S

Om begravelsen til Zhong Hua Sheng 

Tid og sted for seremonien 10-05-2021 13:00 Nordstrand kirke

Pga. restriksjoner er det begrenset antall plasser i kirken.


Adresse til bisettelsen

Nordstrand kirke, Ekebergveien 238, 1166, Oslo