Informasjon

Kirsten Eleonora Horsfjord

  • 04.07.1945 - 22.10.2022

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: