Lisbeth Friberg

  • Født: 5. april 1949
  • Død: 17. august 2021

Takk for at du gav meg livet, mamma! Hege

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: